sk en

Uplatnenie motivácie a koučovacieho prístupu v školskom prostredí so zameraním na rozvoj kritického myslenia žiakov


PRIHLÁŠKA

Cena za program inovačného vzdelávania: 89 €/účastník

Rozsah inovačného vzdelávania: 55 vyučovacích hodín (27 hodín prezenčne, 25 hodín dištančne)

Miesto vzdelávanie: online / kombinovane / pri väčšom počte účastníkov z jedného pracoviska aj prezenčne priamo vo vašej škole

Termín: začiatok vzdelávania bude účastníkom oboznámený lektorom vopred

Registrácia: vyplnením a doručením prihlášky na adresu Mladý podnikavec

Kategória pedagogických zamestnancov: pedagogický zamestnanec školy, pedagogický zamestnanec umeleckej školy, vychovávateľ

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy),
 • učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy),
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy),
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy),
 • učiteľ základnej umeleckej školy,
 • vychovávateľ,
 • pedagogický asistent.

Cieľ: Rozšíriť, prehĺbiť a udržať profesijné a sociálne kompetencie a zručnosti učiteľa pri implementácii motivačných a koučovacích prístupov pri riadení komunikačných procesov na úrovni učiteľ – žiak, žiak – učiteľ a učiteľ – učiteľ s ohľadom na rozvoj kritického myslenia žiakov ako inovatívnej podpory celoškolského výchovno-vzdelávacieho procesu.

Čiastkové ciele:

 • Rozšíriť vedomosti a zručnosti z oblasti tém komunikácia, komunikačné štandardy, asertívna komunikácia a manipulácia.
 • Naučiť sa efektívne využívať komunikáciu v procese vyučovania.
 • Identifikovať chyby v komunikačnom procese, uplatnením vhodných metód analyzovať a vyhodnocovať konfliktné situácie, ktoré môžu nastať v školskom prostredí.
 • Naučiť sa základné techniky koučingu a ich praktickej aplikácie do prostredia výchovno-vzdelávacieho procesu.
 • Naučiť ako podporiť žiakov v efektívnej sebaprezentácii, odstraňovanie pocitov ohrozenia a diskomfortu.
 • Rozpoznať špecifiká v správaní a vo vzdelávacích potrebách generácie Z. Vedieť diferencovať ako sa tejto generácii efektívne prispôsobiť pri implementovaní inovatívnych vzdelávacích metód.
 • Určiť a formulovať možnosti vlastnej autoevaulácie a osobnostných kvalít vo výchovno-vzdelávacom procese.
 • Rozšíriť možnosti aplikovania proxemického tanca, zóny vplyvu a zóny záujmu, asertivity, a Thomaso Killmannov dotazník.
 • Rozšíriť zručnosti z oblasti definovania vhodných motivačných akcentov na podporu efektívnosti výchovno-vzdelávacieho procesu.
 • Naučiť sa efektívne poskytovať účinnú a vhodnú spätnú väzbu pre žiakov, pochopiť význam odmeňovania a taktiež aj kritiky vo výchovno- vzdelávacom procese.
 • Absolvent bude schopný vytvoriť pracovné listy a materiály vhodné pre vzdelávanie s určitým motivačným akcentom.
 • Podporiť a naučiť efektívnu adaptáciu pri prechod z prezenčnej formy vzdelávania do dištančnej a naopak (aplikácia a využitie vhodných adaptačný energizérov a Icebreakov).

Celý popis inovačného programu nájdete tu. Po odoslaní prihlášky Vás budeme kontaktovať do 7 pracovných dní. Prosím kontrolujte si priečinok SPAM alebo REKLAMY.

Vyplnenú a podpísanú prihlášku riaditeľom školy nám odošlite na info@mladypodnikavec.sk (scan) a originál poštou na adresu:

Mladý podnikavec

Vysokoškolákov 1760/13

010 08 Žilina

PRIHLÁŠKA

Nastavenie cookies

Nastavenie

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenie, poskytovanie obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií tu.

Nastavenia cookies