sk en

Využitie a aplikácia inovatívnych vzdelávacích metód vo výučbe finančnej a čitateľskej gramotnosti


PRIHLÁŠKA

Cena za program inovačného vzdelávania: 89 €/účastník

Rozsah inovačného vzdelávania: 55 vyučovacích hodín (27 hodín prezenčne, 25 hodín dištančne)

Miesto vzdelávanie: online / kombinovane / pri väčšom počte účastníkov z jedného pracoviska aj prezenčne priamo vo vašej škole

Termín: začiatok vzdelávania bude účastníkom oboznámený lektorom vopred

Registrácia: vyplnením a doručením prihlášky na adresu Mladý podnikavec

Kategória pedagogických zamestnancov: pedagogický zamestnanec školy

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy),
 • učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy),
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy),
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy),
 • učiteľ základnej umeleckej školy
 • vychovávateľ, 
 • pedagogický asistent.

Cieľ: Rozšíriť, prehĺbiť a udržať profesijné kompetencie a zručnosti učiteľa pri implementácii prvkov vzdelávania a aplikovaní inovatívnych vzdelávacích metód do výučby finančnej a čitateľskej gramotnosti v rámci celoškolského výchovno-vzdelávacieho procesu.

Čiastkové ciele:

 • Absolvent bude schopný pomenovať a vysvetliť základné pojmy ako finančná a čitateľská gramotnosť.
 • Absolvent bude schopný rozoznať špecifiká v správaní a vo vzdelávacích potrebách generácie Z. Pochopí diferencie a naučí sa ako sa tejto generácii efektívne prispôsobiť pri implementovaní prvkov finančnej a čitateľskej gramotnosti vo výchovno – vzdelávacom procese.
 • Absolvent bude schopný určiť a formulovať možnosti vlastnej autoevaulácie a osobnostných kvalít pri výučbe finančnej a čitateľskej gramotnosti. Bude vedieť prepojiť osobnostné kvality, zručnosti a postoje vo vzťahu k predmetnej oblasti a efektívne ich aplikovať do výchovno-vzdelávacieho procesu.
 • Absolvent rozšíri a prehĺbi svoje znalosti o inovatívne vzdelávacie metódy, ich implementáciu do výučby finančnej a čitateľskej gramotnosti.
 • Absolvent bude schopný vytvoriť pracovné listy a materiály vhodné pre vzdelávanie v oblasti finančnej a čitateľskej gramotnosti.
 • Absolvent získa zručnosti pri využívaní bezplatného softvéru na tvorbu myšlienkových máp.
 • Absolvent bude schopný efektívnejšie implementovať prvky finančnej a čitateľskej gramotnosti do medzi predmetových vzťahov.

Celý popis inovačného programu nájdete tu. Po odoslaní prihlášky Vás budeme kontaktovať do 7 pracovných dní. Prosím kontrolujte si priečinok SPAM alebo REKLAMY.

Vyplnenú a podpísanú prihlášku riaditeľom školy nám odošlite na info@mladypodnikavec.sk (scan) a originál poštou na adresu:

Mladý podnikavec

Vysokoškolákov 1760/13

010 08 Žilina

PRIHLÁŠKA

Nastavenie cookies

Nastavenie

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenie, poskytovanie obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií tu.

Nastavenia cookies