sk en

Aktualizačné vzdelávanie učiteľov

MP Academy pod hlavičkou Mladý podnikavec, o. z. ponúka pre pedagogických zamestnancov aktualizačné vzdelávanie zamerané na finančnú gramotnosť.

Podľa našich prieskumov učitelia v intenzívnej miere aplikujú vo vzdelávaní finančnej a čitateľskej gramotnosti štandardné vyučovacie metódy, školy a školské zariadenia nedostatočne implementujú finančnú a čitateľskú gramotnosť do výchovno-vzdelávacieho programu, čo sa môže odraziť aj v budúcom vnímaní úrovne finančnej gramotnosti u žiakov.

Názov vzdelávacieho programu aktualizačného vzdelávania:

Využitie a aplikácia inovatívnych vzdelávacích metód vo výučbe finančnej a čitateľskej gramotnosti

Cena za program aktualizačného vzdelávania: 13 €/účastník

Rozsah aktualizačného vzdelávania: Vzdelávanie sa uskutočňuje prezenčnou formou s rozsahom 15 hodín trvá najviac 10 mesiacov.

Cieľom nášho vzdelávania je, aby pedagogický zamestnanci dokázali vhodne implementovať

prvky vzdelávania vo finančnej a čitateľskej gramotnosti do výchovno-vzdelávacieho procesu, vytvorili tak efektívne na seba nadväzujúce osnovy v rámci medzipredmetových vzťahov a aby dokázali pri jednotlivých témach finančnej a čitateľskej gramotnosti využívať a aplikovať vhodné inovatívne výchovno-vzdelávacie metódy, ktorými podporia profesijný rozvoj žiaka.

Obsah vzdelávacieho programu:

  • Špecifiká generácie Z pre potreby vzdelávania vo finančnej a čitateľskej gramotnosti –
  • 1 h
  • Autoevaulácia, osobnostné kvality a zručnosti učiteľa vo vyučovaní finančnej
  • a čitateľskej gramotnosti – 2 h.
  • Implementácia inovatívnych metód do výučby finančnej a čitateľskej gramotnosti – 6
  •  
  • Význam a tvorba myšlienkových máp – 1 h.
  • Tvorba materiálov a pracovných listov pre potreby výučby finančnej a čitateľskej
  • gramotnosti – 2 h.
  • Význam informácií v súčasnom IT prostredí (GDPR, hoax, dezinformácie) – 3 h.

Vzdelávanie sa ukončuje absolvovaním záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou,

ktorú vymenoval štatutárny orgán poskytovateľa.

Prihlasovanie na vzdelávanie sa realizuje vyplnením nižšie uvedeného registračného formulára. Po odoslaní Vás budeme kontaktovať do 5 pracovných dní. Prosím kontrolujte si priečinok spamu alebo reklamy.

PRIHLÁŠKA

Nastavenie cookies

Nastavenie

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenie, poskytovanie obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií tu.

Nastavenia cookies